NOTD: Essie Maki Me Happy
NOTD: Smith & Cult Stockholm Syndrome
NOTD: Smith & Cult Bitter Buddhist
NOTD: Essie – Blossom Dandy
NOTD: Essie Licorice
NOTD: Deborah Lippmann Splish Splash
NOTD: Formula X Dark Matter
NOTD: Dior Sailor
NOTD: Essie Watermelon
NOTD: OPI She’s a Bad Muffuletta
NOTD: OPI Big Apple Red

Söker du efter något?